Loại Camera Vantech

Thay màn hình Sony Xperia Acro S

600.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia Acro S (LT26w) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia Acro S nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn thay nhằm màn hìn...

Thay màn hình Sony Xperia Arc

700.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia Arc (X12 / LT15) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia Arc nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn tha...

Thay màn hình Sony Xperia Arc S

650.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia Arc S (SO-01C / LT18) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia Arc S nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn thay n...

Thay màn hình Sony Xperia C

800.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia C (C2305) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia C nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn thay nhằm màn hình lô,...

Thay màn hình Sony Xperia C3

1.000.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia C3 (D2522 / D2502) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia C3 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn thay nhằm mà...

Thay màn hình Sony Xperia C4

1.350.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia C4 uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia C4 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn thay nhằm màn...

Thay màn hình Sony Xperia C5 Ultra

1.700.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia C5 Ultra (E5563) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia C5 Ultra nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. N...

Thay màn hình Sony Xperia E3

950.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia E3 (D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia E3 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm ...

Thay màn hình Sony Xperia E4

800.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia E4 (E2115) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia E4 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu...

Thay màn hình Sony Xperia E5

0 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ Thay màn hình Sony Xperia E5 uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia E5 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn tha...

Thay màn hình Sony Xperia Go

600.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia Go (ST27) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia Go nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn t...

Thay màn hình Sony Xperia Ion

900.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia Ion (LT28) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia Ion nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nế...

Thay màn hình Sony Xperia J

650.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia J (ST26) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia J nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn tha...

Thay màn hình Sony Xperia L

600.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia L (C2104 / C2105 / S36h) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia L nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn h...

Thay màn hình Sony Xperia M

550.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia M (C1905) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia M nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn hình. Nếu bạn th...

Thay màn hình Sony Xperia M2

700.000 VNĐ

Bạn đang tìm chỗ thay màn hình Sony Xperia M2 (D2303 / D2305 / S50H) uy tín chất lượng tại HCM. Bạn đang sử dụng điện thoại Sony Xperia M2 nhưng vô tình làm bể màn hình nên muốn tìm chỗ thay màn...

Hiển thị từ 1 đến 16 của 111 (7 Trang)